21 grudnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
W dniu 21 grudnia (piątek) w sali 202 w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Zabytki naszego powiatu - wejdź, poznaj, namaluj". Jego celem jest pobudzenie wrażliwości plastycznej, zainteresowanie dzieci pięknem zabytków własnej miejscowości i najbliższej okolicy oraz rozwijanie kreatywności.
W konkursie mogli brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych z powiatu słupskiego. Prace miały przedstawiać wnętrza zabytków z terenu naszego powiatu ( z wyłączeniem miasta Słupska); oceniano  je w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 Jury w składzie: Zbigniew Babiarz- Zych (przewodniczący) oraz członkowie: Tomasz Popławski, Justyna Bilska i Monika Sala, po naradzie wyłonili następujących laureatów:


W KATEGORII: KLASY  I-III
WYRÓŻNIENIA
- OLIWIA VENTZKE :SP W KOŃCZEWIE ( "KOŚCIÓŁ W KULESZEWIE")
- KYRYLO VATULIA: SP W OBJEŹDZIE ("KOMINEK W PAŁACU W WARCINIE")
- EMIL FORMELA: ZSP W SMOŁDZINIE ("KUCHNIA SŁOWIŃCÓW W KLUKACH")
-MILENA NIEŹWIŃSKA: SP W OBJEŹDZIE ("PAŁAC W NIEPOGLĘDZIU")
 
MIEJSCE III – ZOFIA PRYPUTNIEWICZ: SP W KORZYBIU ("WARCINO- SALA MYŚLIWSKA")
MIEJSCE II – MIŁOSZ WASILEWSKI:SP ŁUPAWA ("OŁTARZ KOŚCIOŁA W ŁUPAWIE")
MIEJSCE I – KAROLINA BOSIACKA: SP W OBJEŹDZIE ("BAL W PAŁACU W DAMNICY")
 
W KATEGORII: KLASY IV-VIII
WYRÓŻNIENIA
- MAJA KWIATKOWSKA:ZS W DAMNICY("PALMA W PAŁACU W DAMNICY")
- MAŁGORZATA FRANUS: SP W ŻELKOWIE ("OŁTARZ")
- JOANNA BAGNIUK:SP W OBJEŹDZIE("KOŚCIÓŁ W OBJEŹDZIE)
- IGA DAWYDA: ZSP W GŁÓWCZYCACH("PAŁAC PUTTKAMERÓW W GŁÓWCZYCACH" 
 
MIEJSCE III- WIKTORIA WĄSOWICZ:ŚWIETLICA WIEJSKA W KOBYLNICY("KOŚCIÓŁ W KOBYLNICY")
MIEJSCE II- OSKAR ZIĘBA: SP W WARCINIE ("SALA KOMINKOWA W PAŁACU W WARCINIE")
MIEJSCE I – OLIWIA KOŚCIELNA: SP W KOBYLNICY("OŁTARZ W KOŚCIELE W KOBYLNICY")
 

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś gratulacje złożył im obecny na uroczystości Starosta Słupski Paweł Lisowski. Całość wydarzenia poprowadził naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Zbigniew Babiarz- Zych.
Organizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej  oraz Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku.