12 marca 2019 roku
Poezja ¦piewana - zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 5 kwietnia br. o godzinie 17.00 w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbędzie się kolejna edycja Powiatowego Przegl±du Poezji ¦piewanej. 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, poniżej zamieszczamy do pobrania regulamin oraz kartę zgłoszenia, a także zgody na wykorzystanie wizerunku, które należy podesłać razem z wypełnion± kart±.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22 marca br. (pi±tek)

                                                                                                       fot. Justyna Bilska, Poezja ¦piewana 2017 rok. 
Karta zgłoszenia:
http://cer.slupsk.pl/files/karta-zg%C5%82oszenia-Poezja-2019.pdf

Regulamin:
http://cer.slupsk.pl/files/Regulamin%20Poezji%20%C5%9Apiewanej%202019.pdf

Zgody:
- pełnoletni
http://cer.slupsk.pl/files/Zgoda-pe%C5%82noletni.pdf

- niepełnoletni
http://cer.slupsk.pl/files/Zgoda-niepe%C5%82noletni.pdf


Justyna Bilska