ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

20 lutego 2018 roku
Poezja piewana po raz sidmy
Serdecznie zapraszamy do udziau w
VII Powiatowym Przegldzie Poezji piewanej,
który odbdzie si  20 kwietnia br.

w  sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.


Na Pastwa zgoszenia czekamy do 6 kwietnia 2018 roku. 

W zaczeniu do pobrania karta zgoszenia, zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz regulamin.

http://cer.slupsk.pl/files/zgoda_na_wykorzyst_wizerunku_niepelnoletni.jpg
http://cer.slupsk.pl/files/zgoda_na_wykorzyst_wizerunku_pelnoletni.jpg
http://cer.slupsk.pl/files/karta-zg%C5%82oszenia_1.jpg

http://cer.slupsk.pl/files/Regulamin%20Poezji%20%C5%9Apiewanej%202018.pdf

Chtnych prosimy o wysanie wypenionej karty zgoszenia oraz podpisanej zgody drog elektroniczn bd poczt tradycyjn na adres Centrum:
---
Centrum Edukacji Regionalnej
ul. Szarych Szeregów 14 B
76-200 Supsk
biuro@cer.slupsk.pl

--- 
19 lutego 2018 r.
Niekontrolowany Obszar Wraliwoci - wrczenie nagrd oraz wystawa pokonkursowa
W sobot 24 lutego o godz. 12.00 w Muzeum Pomorza rodkowego w Supsku przy ul. Dominikaskiej 5 odbdzie si uroczysto wrczenia nagród zwycizcom X KONKURSU PLASTYCZNEGO NIEKONTROLOWANY OBSZAR WRALIWOCI. Na tegoroczn edycj NOW  napyno 157 prac od 90 autorów. Jury przyznao 10 nagród i 8 wyrónie. W zwizku z tym wydarzeniem w restauracji Anna de Croy oraz w Mynie Zamkowym odbdzie si take wystawa pokonkursowa. Patronat nad imprez sprawuj Marszaek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Supska oraz Starosta Powiatu Supskiego. 

19 lutego 2018 roku
Dzie Kobiet w Potgowie!
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
 
14 stycznia 2018 r.
XIII Powiatowy Turniej K Gospody Wiejskich
Zachcamy do zapoznania si z plakatem promujcym imprez oraz do uczestnictwa w niej. W programie przewidziano wiele atrakcji, wstp wolnysmiley

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP