ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Powiatowe wito Plonw w Potgowie
Ju 11 wrzenia br. na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Potgowie odbdzie si Powiatowe wito Plonów. Jednym z punktów programu bdzie Konkurs na Chleb i Wieniec Doynkowy, którego ogranizatorem jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. Przypominamy jednoczenie, e zgoszenia do udziau w konkursie przyjmowane bd 
do 2 wrzenia br.  
Serdecznie zapraszamy!

23 sierpnia 2016 roku
Narodowe Czytanie

Uprzejmie informujemy, e 3 wrzenia br. w Zespole Szkó Agrotechnicznych w Supsku odbdzie si Narodowe Czytanie. Pocztek o godz. 10:00. W przedsiwziciu bdzie uczestniczy Starosta Supski Zdzisaw Koodziejski. Czytane bdzie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. 
 

Serdecznie zapraszamy!

 

50. Festiwal Pianistyki Polskiej w Supsku

50. Festiwal Pianistyki Polskiej w Supsku odbdzie si w dniach 10 – 16 wrzenia 2016 r. Organizatorem wydarzenia jest Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne przy wsparciu powiatu supskiego.

Festiwal jest imprez ogólnopolsk organizowan od 1967 roku pod honorowym patronatem Ministra Kultury. Pomysodawc i pierwszym kierownikiem artystycznym FPP by prof. Andrzej Cwojdziski, który peni t funkcj do 1999 roku. Natomiast od 2000 roku dyrektorem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej jest Jan Popis.

FPP jest miejscem prezentacji kunsztu wykonawczego najwybitniejszych polskich pianistów, wirtuozów fortepianu. Na estradzie festiwalowej wystpoway równie znakomite duety fortepianowe oraz najlepsze zespoy kameralne i orkiestry filharmoniczne. Z imprez zwizane byy konkursy kompozytorskie na muzyk fortepianow. Nagrodzone utwory byy wykonywane podczas festiwali, wzbogacajc je muzycznie. Nie brakowao prawykona koncertów na fortepian i orkiestr. 


Powiatowy Konkurs na Chleb i Wieniec Doynkowy

Szanowni Pastwo, uprzejmie informujemy, ze Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku jest organizatorem Powiatowego Konkursu na Chleb
i Wieniec Doynkowy, który zostanie przeprowadzony podczas tegorocznego Powiatowego wita Plonów 11 wrzenia na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Potgowie. 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejtnoci wypieku chlebów oraz wyplatania wieców, zwizanych ze witem Plonów, podsumowujcym pomylne zbiory zbó. Serdecznie zapraszamy do udziau w tym przedsiwziciu.
Zgoszenia naley nadsya drog pocztow do 2 wrzenia br. na adres Centrum Edukacji Regionalnej (ul. Szarych Szeregów 14B, 76-200 Supsk) bd elektronicznie: dyrektor@cer.slupsk.pl. 

/files/Karta zgoszenia - konkurs 2016.jpg
/files/Regulamin Powiatowego Konkursu na Chleb i Wieniec Doynkowy 2016.jpg
 

1 lipca 2016 roku
Serdecznie zapraszamy do nadsyania
zgosze do udziau w
Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Doynkowy
Na Pastwa zgoszenia czekamy do
2 wrzenia 2016 roku. 
Poniej do pobrania REGULAMIN oraz KARTA ZGOSZENIA.

/files/Karta zgoszenia - konkurs 2016.jpg
/files/Regulamin Powiatowego Konkursu na Chleb i Wieniec Doynkowy 2016.jpg
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej