17 maja 2018 roku
II Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska"
II Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2018 odbędzie się 17 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Początek o godz. 11:00. Głównym organizatorem imprezy jest Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. Przedsięwzięcie ma na celu: kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi; propagowanie tradycji ludowych i folkloru; prezentację piękna zawartego w śpiewie, tańcu i muzyce ludowej; ocenę dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych; wymianę doświadczeń. W tym roku promowana będzie także kultura rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a także przybyłych tam osadników. W imprezie wezmą udział zespoły prezentujące: stroje ludowe, muzykę, taniec i śpiew.

Zespoły zainteresowane udziałem w imprezie zachęcamy do kontaktu z Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego: tel. 59 844 57 58, e-mail: biuro@cer.slupsk.pl.
17 maja 2018 roku
II Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych
Zapraszamy do udziału w II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, który jest elementem większej, dwudniowej imprezy pn. „Słupskie Kaziuki”, organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. Początek o godzinie 12.00. Festiwal, który odbędzie się 9 czerwca br. w "Leśnym Kocie" w Słupsku, ma na celu: propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego; popularyzację pieśni patriotycznych i wojskowych; konfrontację osiągnięć artystycznych oraz stworzenie zespołom platformy do wymiany doświadczeń. Impreza skierowana jest do zespołów wokalnych i chórów. Zainteresowane zespoły i chóry prosimy o kontakt z Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego: tel. 59 844 57 58, e-mail: biuro@cer.slupsk.pl.
17 maja 2018 roku
Prezentacje artystyczne Łupawa 2018
17 maja 2018 roku
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Zwyczaje i obrzędy ludowe na Kaszubach"
Zapraszamy uczniów do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Zwyczaje i obrzędy ludowe na Kaszubach".

http://cer.slupsk.pl/files/Regulamin_Konkursu_Plastycznego.pdf
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP