Szanowni Pa´┐Żstwo,

poni´┐Żej przedstawiamy imprezy, które w 2019 roku b´┐Żd´┐Ż organizowane i wspó´┐Żorganizowane przez Centrum Edukacji Regionalnej w S´┐Żupsku. Terminarz imprez mo´┐Że ulec zmianie.
 

Lp.

Miesi´┐Żc

Nazwa jednostki

Nazwa imprezy

Data

1.

STYCZE´┐Ż

Gminny O´┐Żrodek Kultury Gminy S´┐Żupsk

Powiatowy Festiwal Kol´┐Żd i Pastora´┐Żek w Jezierzycach
ODWO´┐ŻANE Z POWODU ´┐ŻA´┐ŻOBY NARODOWEJ
----------------------

2.

LUTY

S´┐Żupski O´┐Żrodek Kultury w S´┐Żupsku XI Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wra´┐Żliwo´┐Żci
21 lutego
godz. 17:00
Teatr RONDO
CER XVI Spotkania z Poezj´┐Ż (Nie)Profesjonaln´┐Ż 27 lutego,
SOSW w Damnicy 

3.

MARZEC

Gminny O´┐Żrodek Kultury Gminy S´┐Żupsk
 

Powiatowy Festiwal Piosenki Dzieci´┐Żcej i M´┐Żodzie´┐Żowej "Idzie wiosna"

15 marca, pocz´┐Żtek godz.10.00, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy S´┐Żupsk (G´┐Żobino)

Pomorski O´┐Żrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Turniej Kó´┐Ż Gospody´┐Ż Wiejskich 9 marca, godz.15.00,sala widowiskowo-sportowa w Jezierzycach

Zespól Szkó´┐Ż Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcych i Technicznych w Ustce

IV Ustecki Konkurs Poezji ´┐Żpiewanej "Bursztynowe Nuty Poezji"

14 marca;
wr´┐Żczenie nagród w auli ZSOiT w dn. 14 marca o godz.13.00

Szko´┐Ża Podstawowa w Ko´┐Żczewie

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Wielkanoc na Pomorzu"

termin nadsy´┐Żania prac: do 26 marca 
rozstrzygni´┐Żcie :
28 marca br.
wr´┐Żczenie nagród:
2 kwietnia br. o godz.12.00
 

S´┐Żupski O´┐Żrodek Kultury 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe 23 marca, Teatr Rondo;g.10.00
termin przesy´┐Żania zg´┐Żosze´┐Ż: do 15 marca

CER


Powiatowy Przegl´┐Żd Teatrzyków Wiejskich "WIEJSZTUK"

 
15 marca, pocz´┐Żtek od godz.10.00, Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, zg´┐Żoszenia: do 8 marca br.

4.

KWIECIE´┐Ż

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Powiatowy Przegl´┐Żd Kabaretowy „OBCIACH”

1 kwietnia, godz.10.00;
termin nadsy´┐Żania zg´┐Żosze´┐Ż: do 22 marca

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej Misterium M´┐Żki Pa´┐Żskiej w Smo´┐Żdzinie 14 kwietnia,  pocz´┐Żtek: godz. 11.30(msza ´┐Żw.)

CER/Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

 

 Powiatowy Przegl´┐Żd Poezji ´┐Żpiewanej

05 kwietnia,
godz.17.00,
CEiK w Damnicy,
zg´┐Żoszenia: do 22 marca

Rada Rodziców przy SOSW w Damnicy Piknik integracyjny 24 kwietnia, godz.10.00,
stadion sportowy w Damnicy
5. MAJ Pa´┐Żstwowa Szko´┐Ża Muzyczna w S´┐Żupsku Konkurs "Epokami przez muzyk´┐Ż" 10 maja
pocz´┐Żtek godz.14.00
Miejska Biblioteka Publiczna w S´┐Żupsku Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej Poezja nad S´┐Żupi´┐Ż 14 maja, godz.16.00
czytelnia MBP
CER/Towarzystwo Przyjació´┐Ż Wilna i Grodna w S´┐Żupsku III Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej 25 maja, godz.12.00
O´┐Żrodek "Le´┐Żny Kot", termin zg´┐Żosze´┐Ż:
przed´┐Żu´┐Żony do 17 maja

6.

CZERWIEC

CER/Aeroklub S´┐Żupski Dzie´┐Ż Dziecka w Kr´┐Żpie S´┐Żupskiej 2 czerwca,
start godz.12.00. lotnisko Kr´┐Żpy S´┐Żupskiej

Zespó´┐Ż Szkó´┐Ż Ogólnokszta´┐Żc´┐Żcych i Technicznych w Ustce

Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A

termin nadsy´┐Żania filmów: do 10 maja 2019 r. 
gala fina´┐Żowa:
7 czerwca 2019 r.,
Dom Kultury w Ustce   17.00-18.30:pokazy konkursowe
18.45: rozdanie nagród
 

 

S´┐Żupski O´┐Żrodek Kultury OT Rondo

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
SAM NA SCENIE

20-22 czerwca;
szczegó´┐Ży na www.sok.slupsk.pl
 

 

CER
Park Kultury i Wypoczynku w S´┐Żupsku

 

 

Festiwal Zespo´┐Żów Folklorystycznych
Gala Bia´┐Żego Bociana

 

16 czerwca 2019 r.,

termin zg´┐Żosze´┐Ż:
do 31 maja
pocz´┐Żtek prezentacji konkursowych 11:30


 

Szko´┐Ża Podstawowa w Ko´┐Żczewie
 

III Festiwal Kultury Kaszubskiej w Ko´┐Żczewie

 

8 czerwca 2019 r,
godz.16-19,
Szko´┐Ża Podstawowa w Ko´┐Żczewie


 

7. LIPIEC S´┐Żupskie Towarzystwo Spo´┐Żeczno - Kulturalne XXXVII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 4 lipca- 8 sierpnia;
szczegó´┐Ży na www.stsk.eslupsk.pl

Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

 
Biesiada Muzyczna w Strzy´┐Żynie 13 lipca 2019 r.,
godz.14.00

8.

SIERPIE´┐Ż

Pomorski Oddzia´┐Ż Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce


Plener malarski "M jak Morze 6"


28 sierpnia -
04 wrze´┐Żnia 2019 r.

9.

WRZESIE´┐Ż

CER

Konkurs wie´┐Żców i chlebów do´┐Żynkowych;
Konkurs na Gospodyni´┐Ż i Gospodarza Roku;
Konkurs na stoisko KGW

21 wrze´┐Żnia,
Osieki (gm. K´┐Żpice),
12.00- msza w Ko┼Ťciele ┼Ťw. Anny w Barcinie
13.00-rozpocz─Öcie uroczysto┼Ťci do┼╝ynkowych

CER

Narodowe Czytanie

 

7 wrze´┐Żnia, godz.14.00- 15.30
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii D─ůbrowskiej w S┼éupsku  

Ireneusz Borkowski "CA┼üY POWIAT POMAGA!" 28 wrze┼Ťnia;
godz.12.00-16.00
przy Spichlerzu Richtera w Słupsku
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kepice XIII Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu 28 wrze┼Ťnia;
pla┼╝a przy jeziorze w Korzybiu;
pocz─ůtek godz.9.00
O´┐Żrodek Doskonalenia Nauczycieli w S´┐Żupsku Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej  
S´┐Żupskie Towarzystwo Spo´┐Żeczno - Kulturalne 53. Festiwal Pianistyki Polskiej 7 wrze´┐Żnia-
13 wrze´┐Żnia;
szczegó´┐Ży na www. stsk.eslupsk.pl

10.

PA´┐ŻDZIERNIK

 

 

 

11.

LISTOPAD

Gminne Centrum Kultury w Pot´┐Żgowie

Powiatowy Przegl´┐Żd Solistów – Instrumentalistów w Pot´┐Żgowie

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy

Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”

21 listopada

PTTK Regionalny Oddzia´┐Ż w S´┐Żupsku Konkurs Krasomówczy "Niezwyk´┐Ża Ziemia S´┐Żupska"  

12.

GRUDZIE´┐Ż

CER/S´┐Żupskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze

Powiatowy Kulig Drezynowy

 

Liga Morska i Rzeczna Oddzia´┐Ż w S´┐Żupsku VI Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej "Marina 2019"  
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 S│upsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku