Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online – dofinansowany ze środków NCK

Informujemy, że Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online otrzymał dofinasowanie w wysokości 8 000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.