I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online za nami

Organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które uzyskało na ten cel wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” w kwocie 8.000 zł.

Uczestnictwo w przeglądzie wymagało nadesłania do organizatora nagrania wideo z utworem poetyckim w formacie mp4. Przegląd był zaadresowany do młodych wykonawców w wieku od 13 do 26 lat.

Celem przeglądu było: promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych; promowanie młodych talentów i inspirowanie ich do poszukiwań artystycznych; rozwijanie wrażliwości artystycznej u młodych wykonawców i odbiorców piosenki poetyckiej; konfrontacja dokonań twórczych; rozwój twórczości literackiej i muzycznej; zachęcenie do śpiewania poezji lokalnych twórców; wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

Wydarzenie zorganizowano w dwóch kategoriach: I – dowolny utwór w języku polskim z głównego nurtu poezji śpiewanej; II – utwór z wykorzystaniem poezji twórców współpracujących z powiatem słupskim, do istniejącej już lub nowej muzyki. W tej kategorii można było także przesłać własną kompozycję z autorskim tekstem i muzyką.

Zgłoszone utwory mogły być wykonane do akompaniamentu własnego lub nagranego. Z konkursu wyłączone były nagrania studyjne. Kompozycje trzeba było przesłać do CER za pomocą Internetu. Każdy uczestnik mógł głosić po jednym utworze do obu kategorii.

Rywalizację konkursową poprzedziły warsztaty wokalne, a wzięło w nich udział ponad 20 młodych wokalistów.

W sumie na przegląd napłynęło 20 nagrań piosenek, przy czym 19 z nich spełniało wszystkie wymagania regulaminu. Pojawiły się także nagrania Mai Mędrek, wielokrotnej zwyciężczyni przeglądu oraz Zuzanny Gadomskiej ubiegłorocznej laureatki. W normalnych warunkach przegląd odbywa się w sali koncertowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Tym razem ze z uwagi na pandemię koronawirusa został przeprowadzony zdalnie. Pula na nagrody w bieżącym roku wyniosła 2000 zł. Oprócz profesjonalnego jury swoje typu mogli wskazywać także internauci poprzez lajkowanie poszczególnych piosenek.

Ostatecznie po wysłuchaniu wszystkich utworów jury w składzie: Jolanta Otwinowska, dyrygentka, pedagog (przewodnicząca), Marta Turkowska, aktorka, pedagog oraz Zuzanna Gadomska, piosenkarka, ubiegłoroczna zwyciężczyni przeglądu – zdecydowało o następującym przydziale nagród:

Kategoria I

I miejsce Patrycja Ziniewicz

II miejsce Paulina Łaga

III miejsce Izabela Kleinszmidt

Wyróżnienia

Wiktoria Rogowska

Andżelika Sawicka

Aleksandra Barcikowska

Kategoria II

I miejsce Paulina Łaga

II miejsca nie przyznano

III miejsce Kinga Łozińska i Gabriela Sakowska

Warto zauważyć, że wśród laureatek konkursu znalazły się dwie tegoroczne stypendystki Starosty Słupskiego: Paulina Łaga i Kinga Łozińska. Ta druga zaprezentowała z zespołem swój autorski utwór, do którego napisała tekst i muzykę.

Podsumowując przegląd Jolanta Otwinowska, powiedziała – po wysłuchaniu 19 wykonań, że jury miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców. Warunki akustyczne, w których nagrywano utwory, były tak różne, że brakowało skali porównawczej. Wiele wykonań nieco odbiegało od formuły przeglądu – POEZJA ŚPIEWANA, bardziej ukierunkowane były na piosenkę aktorską. Wiadomo, że poezja śpiewana to specyficzny rodzaj wykonania, wymagający szczególnego zrozumienia treści zawartej w danym utworze. W tej muzyce nie są potrzebne popisy wokalne, lecz powinien być położony nacisk na nastrój i przekazanie go. Dlatego jury proponuje rozszerzyć formułę przeglądu na: PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI AKTORSKIEJ. W przyszłym roku wykonawcy nie będą już być może ograniczeni tą bardzo wąską dziedziną sztuki – dodała Jolanta Otwinowska.

W przyszłości planowane jest także poszerzenie ram wiekowych uczestników przeglądu od dzieci po seniorów – zadeklarowali organizatorzy Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej online.