Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego – Paweł Obert

Artysta pochodzi z gminy Damnica, gdzie jest też zaangażowany w życie lokalnej społeczności, pełniąc funkcję radnego. Jest autorem wielu dzieł eksponowanych na terenie jego rodzinnej Gminy, m.in. Damnickiego Witacza czy krzyża w miejscowości Łojewo, a także wielu ławek drewnianych zdobionych symbolem Damnicy – dębem.