Wyniki Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” – online

Komisja oceniająca w składzie:

  1. Przewodniczący: Jolanta Otwinowska
  2. Członek: Krzysztof Mendyk
  3. Członek: Paulina Łaga

po obejrzeniu nagrań z występami zespołów przyznała nagrody kolejno:

I miejsce – 2000 zł Zespół „Polanki” z Karżnicy

II miejsce – 1000 zł Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska

III miejsce – 500 zł Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”

Wyróżnienie – 250 zł Zespół „Kobylnica”

Wyróżnienie – 250 zł Zespół „Bierkowianki” z Bierkowa

_______

Do festiwalu zgłosiło się 10 zespołów: Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”, KGW „Kępiczanki” z Kępic, Zespół „Świerzowianki” ze Świerzenka, Zespół „Pietruchy” z Biesowic, Zespół „Bierkowianki” z Bierkowa, Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska, Grupa „Młody Krąg” ze Szczecina, Zespół Pieśni  i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” Pałacu Młodzieży, Zespół „Polanki” z Karżnicy oraz Zespół „Kobylnica”. 

Po wysłuchaniu dziesięciu nadesłanych nagrań, jury oceniło zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Dobór repertuaru
2. Wykonanie
3. Aranżację i choreografię
4. Ogólny wyraz artystyczny
5. Zgodność z zasadami zawartymi w regulaminie konkursu

Dziesięć nadesłanych nagrań zróżnicowanych było zarówno pod względem walorów muzycznych jak i jakości nagrania. Niestety, niektóre z nich nosiły znamiona ingerencji studyjnej, co musiało rzutować na ogólną ocenę końcową – niezgodność wizji z materiałem audio; dodatkowe ścieżki głosowe słyszalne w szczególności w wykonaniach plenerowych; stosowanie filtrów i efektów implementowanych do ścieżek audio. Mimo iż wszystkie wykonania zasługują na wysokie noty, jury najwyżej oceniło te, które spełniały zasadę współzawodnictwa „Fair Play”, zatem nagrywane były możliwie w wersji „Live”.
Z racji niejednolitej sytuacji finansowej Zespołów i Grup muzycznych, jury nie oceniało warstwy wizualnej, takiej jak kostiumy. Brało jednak pod uwagę instrumentarium i walory folklorystyczne, zgodne z formułą Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2020. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić niewątpliwą wagę pracy włożonej w wykonania i życzyć wszystkim uczestnikom sukcesów w dalszym propagowaniu folkloru.