Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021

                                                                

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pn. „Organizacja powiatowych targów rolniczych – Słupskie  Pokopki 2021”, której celem jest  stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolnych poprzez organizację targów jesiennych „Słupskie Pokopki”. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do aktywizacji i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu słupskiego poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, zwyczajów ludowych prezentowanych podczas tradycyjnego święta ziemniaka.

Efektem operacji będzie wydarzenie promujące rozwój małej produkcji rolnej, lokalnych rynków zbytu oraz umożliwienie wystawienia produktów rolnych, a także rękodzielniczych wraz z  promocją wiedzy jak dotrzeć do  lokalnego odbiorcy.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl