Centrum Edukacji Regionalnej
ul. Szarych Szeregów 14B, 76-200 Słupsk, Tel.:+48 59 844 57 58

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Powiat Słupski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku