2 paĹşdziernika 2019
Wycieczka do Warszawy
W imieniu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pragnę
złoĹźyć serdeczne podziękowania Panu Posłowi Zbigniewowi
Konwińskiemu, który zainicjował i zorganizował wycieczkę
autokarową do Warszawy dla naszych Podopiecznych. Pomysł i deklaracja
ogłoszona została przez p. Posła podczas Balu Charytatywnego, który
od 15 lat organizujemy goszcząc w Dolinie Charlotty.

W trakcie wycieczki, zwiedziliśmy Gmachy Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Muzeum Historii Ĺťydów Polskich "Polin".
Oprowadzał nas po zakątkach budynku Sejmu z salą obrad włącznie
osobiście p. Poseł, udzielając przy tym lekcji historii.Zostaliśmy
poczęstowani obiadem w stołówce Sejmowej, po którym zdążyliśmy
zwiedzić Starówkę i  centrum Stolicy.Dla naszych Podopiecznych i ich
opiekunów były to szczególne przeĹźycia. Za wspaniałą atmosferę
towarzyszącą wszystkim etapom wycieczki dziękujemy równieĹź p.
Beacie Chrzanowskiej - Przewodniczącej Rady Miasta Słupsk, która
"szefowała" przedsięwzięciem oraz znakomitym współtowarzyszom
podróĹźy - młodzieĹźy Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia
Ustawicznego w Słupsku.

Marek Król

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinku