back-1
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
Głównym celem działalności Centrum Edukacji Regionalnej jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego
Kontakt

CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Godziny pracy Centrum:

poniedziałek   8:00 – 16:00

wtorek-piątek   7:30 – 15:30

ul. Szarych Szeregów 14 B
76-200 Słupsk
Tel.:+48 59 844 57 58
Email: biuro@cer.slupsk.pl

NIP : 839 300 84 15
REGON : 220 35 17 00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 48 9315 1043 0044 0718 2000 0010
IBAN – PL + numer konta
BIC/SWIFT GBWC PL PP
BIP: http://cerslupsk.bip.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP

Dyrektor – Sandra Winnicka

Główny specjalista – Justyna Bilska

               Specjalista ds. kultury – Marcin Bilenda

               Instruktor – Adriana Wysokińska

Uprzejmie informujemy, że dyżury w sprawach skarg i wniosków w Centrum Edukacji Regionalnej odbywają się 
w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00 w biurze CER przy ulicy Szarych Szeregów 14B, tel. 59 844 57 58.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Słupsk.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Edukacji Regionalnej Justyną Bilską możliwy jest pod numerem telefonu:59 844 57 58 oraz adresem e-mail: biuro@cer.slupsk.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.*

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie umowy lub zgody.Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.