back-1
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ
Głównym celem działalności Centrum Edukacji Regionalnej jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego
Program działania
  1. Głównym celem działalności Centrum Edukacji Regionalnej jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  2. Centrum Edukacji Regionalnej realizuje swoje zadania statutowe poprzez;prezentację w różnych formach sztuki i kultury regionalnej, polskiej, a także europejskiej i światowej; tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;organizowania różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;rozpoznawanie,rozwijanie i zaspokajanie warunków do kultywowania tradycji; prezentację walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu; współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki; prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.