24 lipca 2019 r.
Wizyta w Redzikowie
Moliwoci podjcia szerszej wspópracy w zakresie kultury i promocji powiatu supskiego to gówne tematy roboczego spotkania  pracowników Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku i Wydziau Obsugi Zarzdu i Promocji  w Starostwie Powiatowym w Supsku z dowódc amerykaskiej bazy w Redzikowie -  kapitanem Jonem Grantem. Na pocztek dowódca przedstawi delegacji starostwa cay obiekt wojskowy w Redzikowie, który obecnie jest jeszcze w budowie, a pen gotowo do dziaania ma osign w przyszym roku.
W skad caego systemu obrony przeciwrakietowej wchodz m.in.  instalacje wojskowe, zlokalizowane w Rumunii, Turcji i Polsce. Tarcza chroni ma mieszkaców Europy Zachodniej, w tym pastwa nalece do NATO,  przed atakami rakietowymi, które mogyby nastpi od strony Bliskiego Wschodu. Nieuzbrojone antyrakiety SM-3, które s jeszcze w fazie testów, gdy pojawi si w Redzikowie, bd miay za zadanie zwalczanie wrogich rakiet  balistycznych poprzez bezporednie zderzenie, gdzie poza granicami atmosfery, zanim pociski wroga osign swoje cele na ziemi.
Sercem obiektu w Redzikowie jest nadbudówka stosowana dotd na pokadach krowników i niszczycieli. Z odlegoci wyglda jak okrt, którego wiksz cz schowano pod ziemi.
Jak zapewni kapitan Jon Grant, amerykaska instalacja nie stanowi adnego zagroenia dla okolicznych mieszkaców. Podobna instalacja bez problemów dziaa od ponad trzydziestu lat w USA. Dowódca doda, e personel bazy  chtnie wcza si w  rónego rodzaju przedsiwzicia  inicjowane przez lokaln spoeczno i bdzie czyni to dalej.
11 lipca 2019 r.
Od 11 lipca (czwartek) na 1 i 2 pitrze Starostwa Powiatowego w Supsku oglda mona now wystaw prac malarskich pt. " Zaczarowane w obrazie" zoonych na konkurs Wójta Gminy Damnica. Celem konkursu, skierowanego do mieszkaców gminy, bya prezentacja najciekawszych miejsc z jej terenu oraz rozwijanie i promowanie uzdolnie artystycznych. Na konkurs wpyno 40 prac, ponadto kilka obrazów zoyli lokalni malarze. Uczestników podzielono na dwie kategorie (uczniowie i doroli). Zwycizcy otrzymali nagrody rzeczowe w formie kart podarunkowych.
fot. CER
2 lipca 2019 roku
Powiatowe wito Plonw 2019 w Osiekach
Uprzejmie informujemy, e tegoroczne Powiatowe wito Plonów odbdzie si 22 wrzenia w Osiekach (gmina Kpice). W programie imprezy znajd si m.in.: Konkurs na Chleb i Wieniec Doynkowy, Konkurs na Gospodyni i Gospodarza Roku oraz Konkurs na najlepsze stoisko Koa Gospody Wiejskich. Mona ju zgasza ch uczestnictwa, karty zgosze po wypenieniu prosimy odsya poczt na adres Centrum Edukacji Regionalnej, ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Supsk. 

Wicej informacji: 59 844 57 58
biuro@cer.slupsk.pl 
2 lipca 2019 r.
37. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Supsku od 4 lipca do 8 sierpnia br.
Impreza organizowana jest od 1983 roku. Koncerty odbywaj si w zabytkowym kociele w. Jacka w Supsku w czwartki o godz. 19:00. Niewtpliw atrakcj dla odbiorców s barokowe organy ufundowane przez ostatniego Gryfit ksicia Ernesta Bogusawa de Croy, na których graj artyci zaproszeni do udziau w festiwalu.
Festiwal otrzyma wsparcie finansowe od powiatu supskiego ze rodków Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku