25 czerwca 2019 roku
Gala Biaego Bociana
Uroczyste wrczenie tegorocznych nagród Starosty Supskiego osobom zajmujcym si upowszechnianiem i ochron dóbr kultury odbyo si 16 czerwca podczas III Festiwalu Zespoów Folklorystycznych "Ziemia Supska" w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Supsku.

Decyzj komisji statuetki Biaych Bocianów 2019 oraz nagroda w wysokoci 1200 z powdrowayw tym roku do: Krzysztofa Surowca, Aleksandry Majdziskiej oraz Macieja Kobyliskiego

Nagrody finansowe w wysokoci 600 z kada otrzymali: Czesawa Dugoszek, Jerzy Fryckowski, Katarzyna Lewiska-Tukaj, Alicja Tooczko, Dorota Winiewska oraz Romana Maecka. 


Serdecznie gratulujemy!

 
18 czerwca 2019 r.
III Festiwal Zespow Folklorystycznych ju za nami
16 czerwca br. w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Supsku odbya sie kolejna edycja Festiwalu Zespoów Folklorystycznych.  Oprócz rywalizacji konkursowej zaplanowano takie atrakcje jak spotkanie poetów wiejskich w Starostwie Powiatowym, msza w. w wyjtkowej oprawie w kociele Mariackim czy barwna parada uczestników do Parku. Tam czekay ju kramy artystów- rkodzielników, stoiska gastronomiczne, dmuchace, warsztaty: kowalskie, rzebiarskie, ceramiczne, wikliniarskie czy wyplatania laleczek ze sznurka. Nie zabrako sodyczy i zabawek dla dzieci, a take animacji przybliajcych dawne zabawy redniowieczne. Supskie Wodocigi prowadziy akcj ekologiczn "Pij wod prosto z kranu", za punkt Europe Direct zaopatrywa przybyych w ciekawe materiay informacyjne.Wrczono nagrody zwycizcom konkursu plastycznego "Kultura, zwyczaje, obrzdy na wsi", który skierowany by do uczniów szkó podstawowych. Odbya sie take uroczysta Gala Biaego Bociana, podczas której Starosta Pawe Lisowski i Wicestarosta Rafa Konon przekazali nagrody finansowe i statuetki zasuonym dziaaczom kultury.
Wysoki poziom wystpów postawi jury konkursu przed nieatwym zadaniem. Po burzliwych obradach wyoniono laureatów:
KATEGORIA I (zespoy grajce, piewajce  i taczce)
- I miejsce: Zespó Pieni i Taca "Kocierzyna,
- II miejsce: Kaszubski Zespó Pieni i Taca "Sierakowice",
- III miejsce: Zespó Pieni i Taca "Ziemia Lborska".

KATEGORIA II (zespoy grajce i piewajce)
- I  miejsce: Kapela Kaszubska "Zgoda",
- II miejsce: Zespó "Bierkowianki",
- III miejsce: Zespó "Retro" z Charnowa,
Wyrónienia trafiy do "Damniczanek" i Orkiestry GCKiP w Kobylnicy z Ann Chodyn.

KATEGORIA III ( zespoy piewajce bez akompaniamentu na ywo)
- I miejsce: Zespó Pieni i Taca "Pomorzacy",
- II miejsce: Zespó Kaszubski "Perle",
- III miejsce: Zespó "Klcinianki".

Festiwal zwieczy wystp Kapeli z Gminy Damnica, promujcy nowy album zespou "Tu i teraz".

Organizatorem wydarzenia by Powiat Supski, Miasto Supsk i Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
Sponsorzy: Wodocigi Supsk, PGK, firma Tooczko, Park Atrakcji, Nadlenictwo Ustka oraz Nadlenictwo Damnica.
Kwiatów ozdobnych do udekorowania sceny uyczya firma Florin z Siemianic.
Patronat medialny sprawowa Gos Pomorza, GP24.pl, Polskie Radio Koszalin i Tv Supsk.
Zapraszamy do zapoznania si z galeri zdj autorstwa Jana Maziejuka na facebooku (CER).
17 czerwca 2019 r.
"Kultura, zwyczaje, obrzdy na wsi" - wystawa pokonkursowa
Na I pitrze Starostwa Powiatowego w Supsku oglda mona prace zgoszone do konkursu plastycznego "Kultura, zwyczaje, obrzdy na wsi", bdcego dziaaniem towarzyszcym III Festiwalu Zespoów Folklorystycznych Ziemia Supska 2019.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkó podstawowych podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy I-IV oraz V-VIII. Za pomoc farb i pasteli dzieci zilustoway m.in. takie obyczaje wiejskie jak migus- dyngus, wykopki czy Noc witojaska.

Serdecznie zapraszamy!

13 czerwca 2019 r.
SAM NA SCENIE 2019
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku