25 lipca 2019 roku
25 lipca 2019 roku
Szlakiem sotysw Bronowa..
24 lipca 2019 r.
Wizyta w Redzikowie
Moliwoci podjcia szerszej wspópracy w zakresie kultury i promocji powiatu supskiego to gówne tematy roboczego spotkania  pracowników Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku i Wydziau Obsugi Zarzdu i Promocji  w Starostwie Powiatowym w Supsku z dowódc amerykaskiej bazy w Redzikowie -  kapitanem Jonem Grantem. Na pocztek dowódca przedstawi delegacji starostwa cay obiekt wojskowy w Redzikowie, który obecnie jest jeszcze w budowie, a pen gotowo do dziaania ma osign w przyszym roku.
W skad caego systemu obrony przeciwrakietowej wchodz m.in.  instalacje wojskowe, zlokalizowane w Rumunii, Turcji i Polsce. Tarcza chroni ma mieszkaców Europy Zachodniej, w tym pastwa nalece do NATO,  przed atakami rakietowymi, które mogyby nastpi od strony Bliskiego Wschodu. Nieuzbrojone antyrakiety SM-3, które s jeszcze w fazie testów, gdy pojawi si w Redzikowie, bd miay za zadanie zwalczanie wrogich rakiet  balistycznych poprzez bezporednie zderzenie, gdzie poza granicami atmosfery, zanim pociski wroga osign swoje cele na ziemi.
Sercem obiektu w Redzikowie jest nadbudówka stosowana dotd na pokadach krowników i niszczycieli. Z odlegoci wyglda jak okrt, którego wiksz cz schowano pod ziemi.
Jak zapewni kapitan Jon Grant, amerykaska instalacja nie stanowi adnego zagroenia dla okolicznych mieszkaców. Podobna instalacja bez problemów dziaa od ponad trzydziestu lat w USA. Dowódca doda, e personel bazy  chtnie wcza si w  rónego rodzaju przedsiwzicia  inicjowane przez lokaln spoeczno i bdzie czyni to dalej.
11 lipca 2019 r.
Od 11 lipca (czwartek) na 1 i 2 pitrze Starostwa Powiatowego w Supsku oglda mona now wystaw prac malarskich pt. " Zaczarowane w obrazie" zoonych na konkurs Wójta Gminy Damnica. Celem konkursu, skierowanego do mieszkaców gminy, bya prezentacja najciekawszych miejsc z jej terenu oraz rozwijanie i promowanie uzdolnie artystycznych. Na konkurs wpyno 40 prac, ponadto kilka obrazów zoyli lokalni malarze. Uczestników podzielono na dwie kategorie (uczniowie i doroli). Zwycizcy otrzymali nagrody rzeczowe w formie kart podarunkowych.
fot. CER
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku