12 czerwca 2019 r.
ROZSTRZYGNICIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
W dniu 11 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Supsku rozstrzygnito otwarty konkurs plastyczny "Kultura, zwyczaje, obrzdy na wsi", bdcy integraln czci III Festiwalu Zespoów Folklorystycznych. Komisja oceniajca w skadzie: Zbigniew Babiarz - Zych (przewodniczcy), Justyna Bilska (czonek) oraz Monika Sala (czonek) w oparciu o regulamin przyznaa nagrody: 

KATEGORIA I (KLASY I-IV  W SZKOACH PODSTAWOWYCH)
- I miejsce- Julia Witek( Zespó Szkolno - Przedszkolny w Siemianicach),
- II miejsce - Tymoteusz Wierczyski (Szkoa Podstawowa w Jezierzycach),
- III miejsce - Klaudia Lewandowska ( Szkoa Podstawowa w Biesowicach),
wyrónienie- Julia Lewandowska (Zespó Szkolno - Przedszkolny z Dbnicy Kaszubskiej).

KATEGORIA II ( KLASY V-VIII W SZKOACH PODSTAWOWYCH)
- I miejsce - Hanna Winniczek (Szkoa Podstawowa z Ustki),
- II miejsce - Maciej Feszler (Zespó Szkó STO w Supsku),
- III miejsce - Maja Koodziejczyk ( Szkoa Podstawowa w Biesowicach),
wyrónienie - Julia Ostrowska (Zespó Szkolno- Przedszkolny z Dbnicy Kaszubskiej).

Wrczenie nagród laureatom odbdzie si 16 czerwca br. podczas III Festiwalu Zespoów Folklorystycznych Ziemia Supska 2019 w supskim Parku Kultury, Sportu i Rekreacji ok. godz. 13.50.III Festiwal Zespoów Folklorystycznych "Ziemia Supska" 2019 otrzyma wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury w Ramach Programu "Kultura Interwencje" 2019.
10 czerwca 2019 roku
Festiwal Kultury Kaszubskiej w Koczewie
8 czerwca br. w godz. od 16:00 do 19:00 odby si III Festiwal Kultury Kaszubskiej w Koczewie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i bardzo bogaty program imprezy.
Odbyy si liczne wystpy, konkurencje sprawnociowe i sportowe. Kady przybyy otrzymywa medalion z numerem i w ten sposób uczestniczy w losowaniu nagród, które odbywao si co pógodziny. Mona byo take spróbowa swoich si w loterii fantowej  i licytacjach, podczas których wystawiano róne przedmioty przekazane przez sponsorów.  Imprez zorganizowano na placu przy Szkole Podstawowej w Koczewie.
10 czerwca 2019 roku
UFF(o)A - wyniki
Szesnasta edycja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A przesza do historii. Oficjalne ogoszenie wyników i wrczenie nagród zorganizowano 7 czerwca br. w Domu Kultury w Ustce.
Wyniki:
Grand Prix zdoby film „Syzyfy” Jana Gruszki
I miejsce zaj film „Odyseusz” Daniela Le Hai
II miejsce zaj film „Target Earth” Kamila Janko
III miejsce zaj film „Superhero” Dariusza Janiczaka
Przyznano równie trzy wyrónienia filmom:
- „Pilot” Daniela Le Hai
- „Drwal” Jana Gruszki
- „Przez drzwi” Justyny Gidziskiej

Wspóorganizatorem wydarzenia byo Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
4 czerwca 2019 roku
Folklorystycznie w Supsku
Serdecznie zapraszamy do udziau w kolejnej edycji Festiwalu Zespoów Folklorystycznych ZIEMIA SUPSKA 2019. Impreza odbdzie si ju 16 czerwca br. na terenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Supsku.
___________________________________________________________________________
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku