3 czerwca 2019 roku
Dzie Dziecka w Krpie Supskiej
2 czerwca br. Centrum Edukacji Regionalnej byo wspóorganizatorem CHARYTATYWNEGO Pikniku Lotniczego/Dnia Dziecka, który odby si 2 czerwca br. (niedziela) na lotnisku w Krpie Supskiej. Wspóorganizatorem imprezy byo Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku, które odpowiadao m.in. za program artystyczny.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazj podziwia wystaw samolotów, szybowców paralotni, skoki spadochronowe oraz pokazy modeli latajcych. Nie zabrakó gier i animacji dla dzieci, które poprowadzia Katarzyna Szadkowska z firmy Pompalina. Odbyy si warsztaty tematycznych oraz wystpy muzyczne na scenie. Z myl o najmodszych zorganizowano zawody latawcowe.
Wród artystów, którzy wystpili na scenie, znaleli si: zespoy taneczne i wokalici z Modzieowego Domu Kultury w Supsku, Zespó Ale Babki z Kobylnicy, Orkiestra Dt z Wynkówka, Zespó Dziecicy „Iskierki” z Bukówki, Anna Miler i Klaudia Drod (wokalistki ze Supska), Zespó Pieni i Taca „Pomorzacy” z Obajzdy, Zespó Babiniec z Rowów, Roksana Biaek i Joanna Patwa, Zespó Bez Nazwy ze Szkoy Podstawowej w Wytownie, Zeppelinki z Jezierzyc, Cheerleaders Maxi Flame Bierkowo, Maxi SP Bierkowo , Dominika Knapik i Klask Glaszcz – zespó rockowy z Zespou Szkó Mechanicznych i Logistycznych w Supsku. W przerwach pomidzy wystpami prowadzone byy licytacje. Celem imprezy bya zbiórka pienidzy na leczenie Nataniela z Paszewka.


CER, fot. Jan Maziejuk
28 maja 2019 roku
III Festiwal Kultury Kaszubskiej w Koczewie


Jednoczenie zachcamy do wzicia udziau w III Powiatowym Konkursie Plastycznym "Zwyczaje i obrzdy ludowe na Kaszubach".
Dodatkowe informacje oraz regulamin znajduj si na stronie internetowej organizatora:
https://spkonczewo.edupage.org/news/#92
28 maja 2019 r.
Chr WIARUSY ponownie najlepszy!
15 maja br. odby si III Festiwal Pieni Patriotycznych i Wojskowych w Lenym Kocie w Supku. Pierwsze miejsce wywalczy Wojskowy Zespó Wokalny Wiarusy im. ppk. Lek. Stanisawa Szarmacha, drugie Duet VIS, a trzecie Zespó Bierkowianki. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe i puchary. Ponadto podczas Festiwalu wystpili: Zespó Klcinianki, Zespó Ale Babki, Chór „Pónuta”, Zespó Seniorów z Gminnego Orodka Kultury w Dbnicy Kaszubskiej i Zespó „Nieco inny Babiniec”. Wszystkie wystpy stay na bardzo wysokim poziomie i jurorzy nie mieli atwego zadania.
Poza konkursem zaprezentowaa si Orkiestra Dta z Wynkówka oraz Biaoruski Narodowy Zespó Pieni Garadnica z Grodna, który da brawurowy, dugo oklaskiwany koncert.
Gównym organizatorem FPPiW byo Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku przy wspópracy z Towarzystwem Wilna i Grodna w Supsku. Patronat honorowy nad imprez sprawowali Starosta Supski i Prezydent Miasta Supska.
Zapraszamy do galerii zdj. Fot. Jan Maziejuk - CER
27 maja 2019 roku
III Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy
Zapraszamy do udziau w Finale III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy, do którego zakwalifikowao si 29 szkó. Impreza odbdzie si 30 maja br. na terenie Zespou Szkó Agrotechnicznych im. Wadysawa Reymonta przy ulicy Szczeciskiej 36. Pocztek o godz. 10:00.
W programie:
- rywalizacja reprezentacji szkó o miano najlepszej z udzielania pierwszej pomocy,
- pokaz ratownictwa medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Supsku,
- pokaz ratownictwa techniczno-wysokociowego,
- pokazy i prezentacje sprztu, Pastwowej Stray Poarnej, Policji i Wojska ze Supska oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.,
- V bieg przeajowy AGRO CROSS dla uczniów klas VIII szkó podstawowych i III klas gimnazjalnych.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku