28 maja 2019 roku
III Festiwal Kultury Kaszubskiej w Koczewie


Jednoczenie zachcamy do wzicia udziau w III Powiatowym Konkursie Plastycznym "Zwyczaje i obrzdy ludowe na Kaszubach".
Dodatkowe informacje oraz regulamin znajduj si na stronie internetowej organizatora:
https://spkonczewo.edupage.org/news/#92
28 maja 2019 r.
Chr WIARUSY ponownie najlepszy!
15 maja br. odby si III Festiwal Pieni Patriotycznych i Wojskowych w Lenym Kocie w Supku. Pierwsze miejsce wywalczy Wojskowy Zespó Wokalny Wiarusy im. ppk. Lek. Stanisawa Szarmacha, drugie Duet VIS, a trzecie Zespó Bierkowianki. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe i puchary. Ponadto podczas Festiwalu wystpili: Zespó Klcinianki, Zespó Ale Babki, Chór „Pónuta”, Zespó Seniorów z Gminnego Orodka Kultury w Dbnicy Kaszubskiej i Zespó „Nieco inny Babiniec”. Wszystkie wystpy stay na bardzo wysokim poziomie i jurorzy nie mieli atwego zadania.
Poza konkursem zaprezentowaa si Orkiestra Dta z Wynkówka oraz Biaoruski Narodowy Zespó Pieni Garadnica z Grodna, który da brawurowy, dugo oklaskiwany koncert.
Gównym organizatorem FPPiW byo Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku przy wspópracy z Towarzystwem Wilna i Grodna w Supsku. Patronat honorowy nad imprez sprawowali Starosta Supski i Prezydent Miasta Supska.
Zapraszamy do galerii zdj. Fot. Jan Maziejuk - CER
27 maja 2019 roku
III Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy
Zapraszamy do udziau w Finale III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy, do którego zakwalifikowao si 29 szkó. Impreza odbdzie si 30 maja br. na terenie Zespou Szkó Agrotechnicznych im. Wadysawa Reymonta przy ulicy Szczeciskiej 36. Pocztek o godz. 10:00.
W programie:
- rywalizacja reprezentacji szkó o miano najlepszej z udzielania pierwszej pomocy,
- pokaz ratownictwa medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Supsku,
- pokaz ratownictwa techniczno-wysokociowego,
- pokazy i prezentacje sprztu, Pastwowej Stray Poarnej, Policji i Wojska ze Supska oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.,
- V bieg przeajowy AGRO CROSS dla uczniów klas VIII szkó podstawowych i III klas gimnazjalnych.
27 maja 2019 roku
Dzie Dziecka w Krpie Supskiej
Serdecznie zapraszamy na CHARYTATYWNY Piknik Lotniczy/Dzie Dziecka, który odbdzie si 2 czerwca br. (niedziela) na Lotnisku w Krpie Supskiej. Pocztek o godz. 12:30.
O godz. 11:30 z placu Zwycistwa w Supsku odjedzie autobus PKS, który zabierze chtnych do Krpy Supskiej. Kurs powrotny odbdzie si o godz. 17:00.
Uczestnicy wydarzenia bd mieli okazj podziwia wystaw samolotów, skoki spadochronowe, paralotnie oraz pokazy modeli latajcych. Nie zabraknie gier i animacji dla dzieci, które poprowadzi Katarzyna Szadkowska z firmy Pompalina, warsztatów tematycznych oraz wystpów muzycznych na scenie. Z myl o najmodszych odbd si zawody latawcowe! Dzieci mog przynie wasne latawce. Wród artystów, którzy wystpi na scenie, znajd si: zespoy taneczne i wokalici z Modzieowego Centrum Kultury w Supsku, Zespó Ale Babki z Kobylnicy, Orkiestra Dt z Wynkówka, Zespó Dziecicy „Iskierki” z Bukówki, Anna Miler i Klaudia Drod, Zespó Pieni i Taca „Pomorzacy” z Obajzdy, Zespó Babiniec z Rowów, Roksana Biaek i Joanna Patwa, Zespó Bez Nazwy z Rowów, Zeppelinki z Jezierzyc, Cheerleaders Maxi Flame Bierkowo, Dominika Knapik i Klask Glaszcz – zespó rockowy z Zespou Szkó Mechanicznych i Logistycznych w Supsku. W przerwach pomidzy wystpami prowadzone bd licytacje.
Celem imprezy jest zbiórka na leczenie Nataniela z Paszewka.
->https://www.siepomaga.pl/nataniel-lebioda

 
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku