15 maja 2019 roku
Otwarty konkurs plastyczny -
Uprzejmie informujemy, e Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku przystpuje do organizacji otwartego konkursu plastycznego „Kultura, zwyczaje, obrzdy na wsi”. Konkurs organizowany jest przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Kultury z Programu Kultura – Interwencje 2019.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkó podstawowych z powiatu supskiego w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII. Gównymi celami przedsiwzicia s: pobudzenie wraliwoci plastycznej, zainteresowanie dzieci kultur, zwyczajami i obrzdami na wsi a take rozwijanie kreatywnoci. Prosimy o dokadne zapoznanie si z regulaminem (poniej, czytaj wicej). Ostateczny termin nadsyania prac konkursowych upywa 10 czerwca 2019 roku.

Ogoszenie wyników konkursu i wrczenie nagród odbdzie si 16 czerwca 2019 roku (niedziela) podczas III Festiwalu Zespoów Folklorystycznych „Ziemia Supska” 2019 w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Supsku ok godz. 13:45.Serdecznie zapraszamy do udziau!
14 maja 2019 roku
Zapraszamy do udziau!
Serdecznie zapraszamy do zgaszania chci udziau w kolejnej - III edycji Festiwalu Zespoów Folklorystycznych "Ziemia Supska" 2019, który odbdzie si ju 16 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynu w Supsku.  Poniej (czytaj wicej) zamieszczamy regulamin oraz kart zgoszenia. 
Karty dosya mona do 31.05.2019 roku.

Serdecznie zapraszamy!
fot.Justyna Bilska, FZF 2018
23 maja 2019 roku
"Barwy Morza"
Serdecznie zapraszamy na wernisa Pawa Kdzierskiego, który odbdzie si 5 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 w Centrum Aktywnoci Twórczej w Ustce. Wystawa potrwa do 16 czerwca br., wstp na ni jest wolny. 

Pawe Kdzierski jest czonkiem Klubu Plastyka oraz Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Jest uczestnikiem  wielu plenerów malarskich. Swoje prace zacz eksponowa publicznie w 2017 roku. Mia 5 wystaw indywidualnych i bra udzia w kilkunastu wystawach zbiorowych. Uczestniczy take w wielu plenerach malarskich. 

20 maja 2019 roku
50 lat pracy twrczej!

Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej mistrza rzebiarstwa Zenona Frckiewicza w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Supsk w Gobinie.

Zenon Frckiewicz, mieszkaniec upin w gminie Supsk, znany jest przede wszystkim z rzebiarstwa. Jest instruktorem w Pracowni Rzebiarskiej Powiatu Supskiego prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej, której gównym celem jest popularyzacja rzebiarstwa. Ponadto sprawuje opiek artystyczn nad Galeri Sztuki Ludowej Powiatu Supskiego w Starostwie Powiatowym w Supsku. Ide galerii jest prezentacja dorobku artystów z powiatu supskiego, promocja ich twórczoci, a take zachcanie artystów ludowych do tworzenia i pokazywania wasnej sztuki. 

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku