17 maja 2019 r.
Plener w Smodzinie
Zapraszamy do zapoznania si z galeri zdj stanowicych podsumowanie pleneru malarsko- rzebiarskiego pt. "Mio", który odby si w Smodzinie w Gocicu u Bernackich. Autorami prac s artyci ze Supska, Koszalina, odzi oraz Warszawy. Wicej zdj na facebooku Morskiego Powiatu Supskiego.
Fot. Mariusz Smoliski (CER)
15 maja 2019 r.
Prezentacje Artystyczne upawa - odwoane!
UWAGA! Z POWODU MAEGO ZAINTERESOWANIA, DECYZJ ORGANIZATORA TEGOROCZNA EDYCJA  POWIATOWYCH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH UPAWA PRZEWIDZIANA NA 16- 17 MAJA ZOSTAJE ODWOANA!
14 maja 2019 r.
SAM NA SCENIE 2019
W dniach 20- 22 czerwca br. w supskim Teatrze Rondo odbdzie sie 16 edycja Finau Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE. Wydarzenie wspiera Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. Niezbdne informacje dotyczce imprezy, kontaktów, akredytacji oraz spraw organizacyjnych znajduj si na stronie:
http://www.sok.slupsk.pl/index.php/pracownie/teatr-main/3503-16-sam-na-scenie-komunikat-organizacyjny
13 maja 2019 r.
30.000 z z NCK na III Festiwal Zespow Folklorystycznych „Ziemia Supska” 2019
Uprzejmie informujemy, e Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku ju po raz drugi znalazo si  w gronie beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje 2019.  NCK przyznao 30000 z na organizacj III Festiwalu Zespoów Folklorystycznych „Ziemia Supska” 2019. Impreza zaplanowana jest na 16 czerwca br. w Parku Kultury, Sporu i Rekreacji w Supsku.
 
Festiwal bdzie mia charakter konkursu z udziaem co najmniej 16 zespoów. Zorganizowany zostanie w celu upowszechnienia i utrwalenia wród mieszkaców powiatu supskiego i Supska wiedzy oraz umiejtnoci wywodzcych si z kultur tradycyjnych: muzycznych i tanecznych - za pomoc miejscowych i przyjezdnych zespoów folklorystycznych, które s bezporednimi spadkobiercami tych kultur. Zaplanowane s równie dziaania okoofestiwalowe: warsztaty: rzebiarskie, kowalskie, ceramiczne, wikliniarskie itp., pokazy i wystawy, podczas których zainteresowane osoby bd mogy - naby wiedz i umiejtnoci od m.in. mistrzów gincych ju zawodów wiejskich. Przewidziany jest take kiermasz kó gospody wiejskich i rkodzielników. Cao promowa ma folklor, ukazywa jego rónorodno, a zarazem prowadzi do integracji rodowiska wiejskiego i miejskiego zrónicowanego m. in. ze wzgldu na pochodzenie: narodowociowe, etniczne czy wyznaniowe poprzez wspóln zabaw, tj. taniec i piew wykonawców z publicznoci oraz udzia w innych dziaaniach towarzyszcych festiwalowi.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku