28 czerwca 2019 r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAU W WYDARZENIU
27 czerwca 2019 roku
Takiej wystawy jeszcze nie byo!
W Galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym w Supsku oglda mona now wystaw pt. „ycie, kultura i tradycja na wsi na przestrzeni wieków”. Niesamowita ekspozycja powstaa ze zbiorów Mieczysawa Krymskiego, pasjonata historii z ochowa. W jej skad wchodz m.in.: przedwojenna awka szkolna i tablica cienna do pisania kred, liczydo szkolne, godo i tablica z czasów PRL, maszyna do pisania dua "Continental"z lat 20-tych XXw., wspóczesne wyroby rkodzielnicze ze somy i ziarna, opata do pieca chlebowego, nosida do wiader, przedwojenny zegar cienny z wahadem, przedwojenna skrzynia drewniana - kufer i wiele wiele innych.
 

Serdecznie zapraszamy! smiley

Organizatorem wystawy jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
26 czerwca 2019 roku
Czytamy razem po raz kolejny!
Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie!
Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
Dym – Maria Konopnicka
Katarynka – Bolesaw Prus
Mój ojciec wstpuje do straaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydr) – Bruno Schulz
Orka – Wadysaw Stanisaw Reymont
Rozdzióbi nas kruki, wrony… – Stefan eromski
Sachem – Henryk Sienkiewicz
Sawa (z cyklu: Pamitki Soplicy) – Henryk Rzewuski
25 czerwca 2019 roku
Gala Biaego Bociana
Uroczyste wrczenie tegorocznych nagród Starosty Supskiego osobom zajmujcym si upowszechnianiem i ochron dóbr kultury odbyo si 16 czerwca podczas III Festiwalu Zespoów Folklorystycznych "Ziemia Supska" w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Supsku.

Decyzj komisji statuetki Biaych Bocianów 2019 oraz nagroda w wysokoci 1200 z powdrowayw tym roku do: Krzysztofa Surowca, Aleksandry Majdziskiej oraz Macieja Kobyliskiego

Nagrody finansowe w wysokoci 600 z kada otrzymali: Czesawa Dugoszek, Jerzy Fryckowski, Katarzyna Lewiska-Tukaj, Alicja Tooczko, Dorota Winiewska oraz Romana Maecka. 


Serdecznie gratulujemy!

 
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku