16 stycznia 2020 roku
Wiejsztuk 2020
Serdecznie zapraszamy do udziau w VIII Powiatowym Przegldzie Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk 2020”, który odbdzie si 13 marca br. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.
Gównymi celami Przegldu jest prezentacja umiejtnoci teatralnych szkó podstawowych oraz wietlic wiejskich z terenu powiatu supskiego, szerzenie kultury ywego sowa, umoliwienie modziey konfrontacji dokona artystycznych oraz pobudzenie kreatywnoci modziey.
Na Pastwa zgoszenia czekamy do 6 marca br.


fot. Jan Maziejuk, Wiejsztuk 2019

Regulamin przegldu i karta zgoszenia poniej ("Czytaj wicej")
 
27 stycznia 2020 r.
Bal w Dolinie Charlotty

3 lutego 2020 r.
Zapraszamy na spotkanie w Bibliotece
13 stycznia 2019 r.
ANTOLOGIA - PO RAZ KOLEJNY!

 
31 stycznia br. w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy o godz. 17.00 odbdzie si Spotkanie z Poezj (Nie)Profesjonaln. Podczas imprezy zostanie zaprezentowana szesnasta z kolei antologia wierszy o tematyce wiejskiej pt. "Pola zlewaj si z niebem" wydana przez Starostwo Powiatowe w Supsku. Pomysodawc i propagatorem serii jest Zbigniew Babiarz- Zych, sprawujcy opiek nad lokalnymi poetami.
 
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP