3 lutego 2020 r.
Kolejna Edycja Antologii ju za nami
W dniu 31 stycznia br. o godz. 17.00 w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyy si XVII Powiatowe Spotkania z Poezj (Nie)Profesjonaln, podczas których miao miejsce uroczyste rozdanie nowej, szesnastej ju antologii wierszy pt. "Pola zlewaj si z niebem". W ksice zaprezentowano utwory autorstwa 63 poetów wspópracujcych z Powiatem Supskim i dziaajcych w nieformalnej Grupie "Wtorkowe Spotkania Literackie".
Imprez uwietni wystp Kingi oziskiej - wokalistki, kompozytorki, instrumentalistki i autorki tekstów - oraz Kapeli Kaszubskiej "Zgoda". Liderka zespou, Henryka Juraowicz - Kurzydo, jest take autork niektórych wierszy zamieszczonych w nowym zbiorze oraz  wystawy haftu, która mona byo podziwia podczas imprezy. Poeci przybyli na spotkanie otrzymali swoje egzemplarze antologii i prezentowali zawarte w niej utwory.

Zapraszamy do galerii zdj na Facebooku (fot. Jan Maziejuk, Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku)
Wystawa Pawa Kdzierskiego

27 stycznia 2020 r.
Obrazy Wolnoci
Jury konkursowe zoone z przedstawiciela Centrum Edukacji Regionalnej (Mariusz Smoliski - dyrektor CER Supsk), rodowiska studentów (Karolina Górecka z PG) oraz przedstawiciela Fundacji Imperio (Pawe Sikorski - doktorant London School Business and Finance) rozpatrzyli prace nadesane na konkurs "Obrazy wolnoci" zorganizowany z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny wiatowej. Studenci pomorskich uczelni nadesali prace, z których wybrano zwyciskie zdjcie. Laureatk zostaa Magdalena Nowicka, studentka ASP Gdask. Serdeczne gratulacje! Uroczysto wrczenia nagrody gównej odbdzie si w lutym 2020 roku na gdaskiej uczelni.
Zachcamy do ledzenia portalu nauka-plus.pl. gdzie zamieszczane s informacje o kolejnych konkursach, szkoleniach i spotkaniach.
27 stycznia 2020 r.
Bal Absolwenta w Damnicy

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP