11 grudnia 2019 r.
LECZENIE DLA AMELKI
10 grudnia 2019 r.
XIX Kold i pastoraek 2020
10 grudnia 2019 r.
SOSW Damnica - zbirka ywnoci dla potrzebujcych

witeczna Zbiórka ywnoci - 29 listopada 2019 r.
„Nie liczy si to, ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak si z nimi dzielisz” (autor nieznany)

Boe Narodzenie za pasem, a wraz z nim wielkie przygotowania, plany, nadzieje, a take mylenie o bliskich, domu oraz o tych, którzy tego domu nie maj bd s sami i samotni. W damnickim Orodku od lat dziaa grupa modych, wraliwych ludzi, którzy przed kadymi witami z wielk ochot jad do supskich marketów czyni dobro dla potrzebujcych. Tak byo i w ostatni pitek – 29 listopada 2019 r. Siedmioro wolontariuszy pod opiek Mirosawy Sawickiej-Glinki i Mirosawy Kordy wzio udzia w 24. witecznej Zbiórce ywnoci pod hasem: Stoliczku, nakryj si! Gód to nie bajka.
Trzy godziny pracy w sklepach Lidl i Biedronka w Supsku przy ul. Kniaziewicza zleciao bardzo szybko i przynioso wspaniae efekty, a uczniowie spisali si na medal.

SOSW gratuluje i dzikuje wolontariuszom : Dominice Milewczyk, Ewelinie Barzowskiej i jej mamie, Klaudii Owsianej, Darii Stramie, Dominikowi Szlachcionkowi, Pawowi Fortunce i Jarkowi Aleksandrowiczowi.
Wicej zdjc na naszym facebooku.

10 grudnia 2019 r.
Historia pienidza - podsumowanie projektu
HISTORIA PIENIDZA – PODSUMOWANIE PROJEKTU
 
5 grudnia 2019 roku miao miejsce podsumowanie projektu realizowanego we wspópracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.
Projekt realizowalimy w partnerstwie z Fundacj Imperio ze Supska.
W czasie spotkania uczniowie ze szkó podstawowych ze Supska i powiatu supskiego - laureaci konkursu „Historia pienidza”, organizowanego z okazji 100. rocznicy wprowadzenia „zotego”, otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Kancelari Senatu, Urzd Marszakowski w Gdasku, Gdaskie Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku, wydawnictwa „Znak” i „Manufaktura Sów” oraz Fundacj Imperio.
Przedstawiciele sektora bankowego wygosili prelekcj, szczególn uwag zwracajc na próby oszustw, których ofiarami s przewanie ludzie starsi. Nasi gocie podpowiadali, jak uchroni si przed takimi dziaaniami, pokazali te sposoby zabezpieczania banknotów NBP.
Po czci integracyjnej „przy kawie” fragmenty swoich bogatych zbiorów zaprezentowali supscy kolekcjonerzy: Jarosaw Zwierz „Moneta Supska”, Halina Wek „Numizmatyka a turystyka”, Zdzisaw Dróbka „Moneta kolekcjonerska i nie tylko…”, Edward Kasierski „Numizmatyka a kolejnictwo” oraz Janusz Grabowski „Dukat lokalny”. Modzie i seniorzy mieli okazj zadawa pytania i obejrze z bliska cenne okazy kolekcji numizmatycznych.
Caoci dopenia wystawa przygotowana przez zespó Fundacji Imperio, równie powicona historii pienidza.
Wicej zdj naszym facebooku.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP