20 listopada 2019 r.
Darcie pierza w Bronowie
W dniu 16 listopada br. w wietlicy wiejskiej w Bronowie zgromadziy si miejscowe panie, by uczestniczy w tradycyjnym darciu pierza zwanym te wyskubkami czy pierzajkami. Dawniej gospodynie wiejskie spotykay si w  dugie zimowe wieczory, by wykonywa t mudn, typow kobiec prac. Darcie pierza byo równie wydarzeniem towarzyskim oraz okazj do integracji spoecznoci lokalnej.
Zapraszamy do zapoznania si z galeri zdj.
fot. Jan Maziejuk ( Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku)
31 października 2019 r.
VII Biesiada Literacka z Turniejem Jednego Wiersza


Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejną Biesiadę Literacką z Turniejem Jednego Wiersza. Jej siódma edycja odbędzie się 21 listopada 2019 r. o godzinie 16.00 w sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Oprócz finalistów Turnieju będzie można posłuchać koncertu Pawła Ruszkowskiego.
Wydarzenie wspierane finansowo przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
18 listopada 2019 r.
Wernisa Grzegorza Jopka
W dniu 15 listopada br. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Supskiego w Starostwie Powiatowym przy ul. Szarych Szeregów 14 odby si wernisa prac plastycznych autorstwa P. Grzegorza Jopka. Artysta pochodzi z Runowa, z wyksztacenia jest plastykiem, skupiajcym si gównie na rysunku. By wyróniany w konkursach plastycznych organizowanych przez Zarzd Gówny Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP. Ilustruje take Kurier Soecki wydawany w Gminie Kobylnica i pracuje jako instruktor kulturalno - owiatowy w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Pasje artystyczne czy z dziaalnoci spoeczn - jest czonkiem OSP we Wrzcej oraz jednym z zaoycieli Stowarzyszenia "Aktywni Mieszkacy Gminy Kobylnica".
Na wernisa licznie przybyli zaproszeni gocie, m.in. Starosta Supski Pawe Lisowski, aby podziwia zaprezentowane prace Pana Grzegorza, któty by mile zaskoczony tak duym zainteresowaniem.
Zapraszamy do galerii zdj na naszym Facebook'u.
Fot. Jan Maziejuk (Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku)
8 listopada 2019 r.
Konkurs Krasomwczy Niezwyka Ziemia Supska
15 listopada br. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej "Supia- rzeka wiedzy"  w Parku Krajobrazowym "Dolina Supi" na ul. Poniatowskiego w Supsku odbdzie sie kolejna edycja Konkursu Krasomówczego dla modziey szkó podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Supska i Powiatu Supskiego pt. Niezwyka Ziemia Supska "Osobliwa przyroda Ziemi Supskiej". Organizatorem konkursu jest Koo Przewodników Terenowych przy Regionalnym Oddziale PTTK w Supsku. Patronat Honorowy sprawuj Prezydent Miasta Supska Krystyna Danilecka - Wojewódzka oraz Starosta Supski Pawe Lisowski. Zgoszenia uczestników mona nadsya do dn. 12 listopada br.
Wspóorganizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI Z REGULAMINEM (PATRZ "CZYTAJ WICEJ")
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP